Tekeningenbeheer

Tekeningenbeheer door TekDigitaal kenmerkt zich door de volgende voordelen:

actuele tekeningen direct beschikbaar in ArchiViewer, uitleveren en beheren van de juiste tekeningen aan derden, controleren dat gewijzigde tekeningen retour komen, opslaan van de nieuwe revisietekeningen, geven van de juiste naamgeving aan de tekeningen, vrijgeven en beheren van tekeningen via ArchiViewer

De eerste stap: OPZETTEN

  • Opvragen van eventuele bestaande DWG bestanden bij installateurs
  • Laden van ontvangen ontbrekende DWG bestanden van installateurs in ArchiViewer
  • Tekenen van de ontbrekende DWG tekeningen en laden in ArchiViewer
  • Tekenen van de eventuele missende gebouwdelen en/of installaties en laden in ArchiViewer

Het

De vervolgstap:   BEHEREN

  • Wijzigen van bestaande tekeningen aan de hand van aangegeven correcties op tekeningen
  • Plotten en laden van de gecorrigeerde tekeningen als nieuwe versie in ArchiViewer
  • Controleren van nieuwe of gecorrigeerde tekeningen van installateurs
  • Laden van nieuwe of gecorrigeerde tekeningen in ArchiViewer                                                                                   ArchiViewer