Tekening Service

Tekening Service door TekDigitaal is een dienstverlening op maat

Tekening Service door TekDigitaal maakt de werkvolgorde voor inventarisatie en digitaliseren van tekeningen een essentiële stap

  • Digitaliseren van tekeningen
  • Opname en controle van tekeningen ter plaatse
  • Maken van vluchtplannen en ontruimingsplan
  • Ruimtescans ten behoeve van vlekkenplan en m2
  • Opzetten en bewaken van procedureboek
  • Verwerken van revisie tekeningen

Tekening Service door TekDigitaal en de actuele werkvolgorde

1. Bestaande geplotte tekeningen inventariseren

2. PDF tekeningen en DWG bestanden inventariseren

3. Plotten van DWG bestanden naar PDF tekeningen

4. Inbrengen tekeningen en documenten in ArchiViewer

5. Inscannen van de papieren tekeningen en documenten

6. Laden van PDF en DWG bestanden in ArchiViewer

7. Selecteren van records met ontbrekende rubricering

8. Aanvullen van records met ontbrekende rubricering

9. Tekeningen met ontbrekende DWG bestanden selecteren

10. Opvragen DWG bestanden bij installateurs

11. Laden en koppelen van DWG bestanden aan tekeningen

12. Selecteren tekeningen met ontbrekende DWG bestanden

13. Tekenen van tekeningen en laden in ArchiViewer

14. Selecteren missende gebouwdelen en/of installaties

15. Tekenen van tekeningen en laden in ArchiViewer

16. Wijzigen tekeningen aan de hand van aangegeven correcties

17. Laden gecorrigeerde tekeningen als nieuwe versie

18. Controleren DWG tekeningen van installateurs

19. Tekeningen van installateurs laden

20. Opzetten en/of evalueren van een procedureboek

21. Opschonen of converteren van de digitale tekeningen

22. Aanschaffen van strippenkaart                                                                            ArchiViewer