Stappenplan

Stappenplan Digitaliseren opgesteld door TekDigitaal is een belangrijke onderdeel van een digitalisering project voor uw archief. TekDigitaal optimaliseert en onderhoudt uw gearchiveerde tekeningen en documenten met behulp van onze unieke, speciaal ontwikkelde programma ArchiViewer.

Stappenplan Digitaliseren in nauwe samenwerking met de klant bepaald de uit te voeren werkzaamheden

 

  • Inventarisatie relevante gegevens
  • Offerte
  • Werkzaamheden bij tekeningen
  • Werkzaamheden bij documenten
  • Werkzaamheden bij overige informatiedragers

Stappenplan Digitaliseren begint met inventarisatie relevante gegevens

1 Hoe veel hard copy tekeningen zonder dwg bestand

2 Aantal hard copy tekeningen met dwg bestand

3 Hoe veel dwg bestanden zonder hard copy tekening

4 Aantal hard copy documenten en (geschatte) bladzijden

5 Hoe veel digitale documenten

6 Aantal overige informatiedragers

7 Uitbrengen van de offerte

8  Plotten van dwg bestanden (2 en 3) naar pdf tekeningen

Stappenplan Digitaliseren bepaald werkzaamheden bij tekeningen

 

9  Toevoegen hard copy (1) en pdf tekeningen (8) aan ArchiViewer

10 Inbrengen en koppelen van dwg bestanden (2 en 3) in ArchiViewer

11 Inscannen van hard copy tekeningen (1) naar pdf tekeningen

12 Laden van pdf (8 en 11) tekeningen in ArchiViewer

13 Uitsnijden en laden van de stempels van de geladen tekeningen (8 en 11)

14 Inbrengen hard copy documenten (4) in ArchiViewer

Stappenplan Digitaliseren structureert werkzaamheden bij documenten

15 Bijsluiten blad met barcode bij hardcopy documenten (4)

16 Inbrengen en laden digitale documenten (5) in ArchiViewer

17 Inscannen van hard copy documenten (4) naar pdf documenten

18 Laden van pdf (17) documenten in ArchiViewer

19 Uitsnijden en laden van titels van de documenten (5 en 17)

20 Inbrengen en laden overige informatiedragers (6) in ArchiViewer                                                                                            ArchiViewer