Functies ArchiViewer

ArchiViewer Webgebaseerde toepassing

Unieke, effectieve, tijd en kostenbesparende oplossing voor uw digitalisering problemen

 ArchiViewer 

Rendement behoudend

Het systeem van ArchiViewer is zodanig opgezet dat bij beëindiging van de licentieovereenkomst de geladen bestanden met de ingebrachte gerubriceerde data kunnen worden overgenomen naar een ander documenten- of archiveringssysteem.

Het rendement van de gemaakte investeringskosten blijft behouden!

ArchiViewer – Webgebaseerde toepassing

ArchiViewer is een webgebaseerd toepassing die al uw documenten, zoals gedrukte teksten, tekeningen, foto’s en films naar digitale bestanden converteert en vervolgens automatisch archiveert. Conform de wensen die u vooraf bepaalt. ArchiViewer kan geheel op maat worden gemaakt en indien nodig worden reeds bestaande rubriceringen en indexeringen meegenomen. Organisaties die kennis hebben gemaakt met de toepassing zijn unaniem van mening dat ArchiViewer een unieke oplossing biedt voor hun archief. Maar niet alleen de kwaliteit van het archief dat ArchiViewer realiseert spreekt tot de verbeelding, ook het feit dat de toepassing slechts geringe kosten met zich meebrengt is een belangrijk gegeven.

ArchiViewer Webgebaseerde toepassing

Digitaal archiveren en beheren van papieren documenten en tekeningen door

TekDigitaal

Maak kennis met ArchiViewer

We bieden unieke oplossingen voor elke organisatie a